top of page

We hebben aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid van elk kind zodat kinderen leren geloven in zichzelf. We vinden het belangrijk dat elk kind zich goed voelt op onze school en zichzelf mag zijn. Dit doen we door de kinderen te leren omgaan met verschillende gevoelens en in gesprek te gaan binnen een warme, veilige schoolomgeving. Door hierop in te zetten kunnen kinderen zich ten volle ontplooien. 

logo Wonderwijs.png
bottom of page