top of page

Schoolbestuur

Onze school maakt deel uit van de scholengroep “Katholieke Basisscholen Destelbergen-Heusden.”

Logo KSDH Scholengroep.png

De 3 ringen hebben gemeenschappelijke delen, symbool van de scholengroep. Daarnaast heeft elke ring, elke school, toch haar eigen identiteit. Dit wordt weerspiegeld door de kern in het brede gedeelte van elke ring.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.

Het schoolbestuur van de Katholieke Scholen Destelbergen - Heusden bestaat uit drie geledingen:

 • Het Dagelijks Bestuur

 • Het bestuursorgaan

 • De Ledenvergadering

 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:
​​

Dhr. Geert De Lepeleer

Voorzitter

Mevr. Martine De Wispelaere

Bestuurder - Algemene coördinatie vzw.

 

Dhr. Eddy Goeminne
Secretaris - Penningmeester

 

​Het Bestuursorgaan wordt opgebouwd uit de leden van het Dagelijks bestuur aangevuld met:

Dhr. Arnold Janssens

Opvolging bouwwerken

De Ledenvergadering wordt gevormd uit de leden van het Bestuursorgaan, aangevuld met:

           Mevr. Sophie Beuselinck​​​​                      Dhr. Patrick Remy                           Dhr. Alexander Vercamer                    

  

Dhr. Karel De Baere                     Dhr. Frank Van Steenkiste                        Dhr. Stefan Decuypere 

logo.jpg

Scholengemeenschap De Meander

 • De verschillende scholen van de scholengemeenschap ‘De Meander’ nestelen zich tussen de KRONKELS van de Schelde  tussen Gent en Melle.

 • Een MEANDER weerspiegelt de kronkelende weg tussen jong en oud, het pad naar volwassenheid, van kleuter naar puber. Die levensgroei  verloopt ook soms in bochten en met kronkels, waarbij elkaar helpen en steunen belangrijk is!

 • De Meander in het logo verwijst ook naar een sterke onderlinge verbondenheid.

         * Verbondenheid vanuit de gemeenschappelijke visie op kwaliteitsvol onderwijs

         * Verbondenheid rond zin in leven en zin in leren

         * Verbondenheid in leren met en van elkaar.

Scholen die deel uitmaken van de scholengemeenschap De Meander

 • Vrije Basisschool van het Sint-Pietersinstituut te Gent;

 • Vrije Gemengde Lagere School van het College van de Paters Jozefieten te Melle;

 • Vrije Basisschool Sint-Vincentius te Melle;

 • Sint-Franciscus Basisschool te Melle;

 • Vrije Basisschool Wonderwijs te Destelbergen;

 • Vrije Basisschool Pius X te Destelbergen, en de

 • Vrije Basisschool De Parel te Heusden.

Schoolbesturen

Deze 7 scholen worden bestuurd door 5 autonome schoolbesturen die samen op 15 mei 2020 een overeenkomst tekenden voor deze nieuwe scholengemeenschap. Elke school heeft ook haar eigen directie.

Coördinerend Directeur (CoDi)

Vanaf 1 september 2020 gebeurt de dagelijkse leiding van de scholengemeenschap ‘De Meander’ door de halftijdse coördinerende directie, mevrouw Caroline De Meyer. Zij zal daarvoor nauw samenwerken met het Comité van de Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap (CASS).

Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap

Het CASS is de stuurgroep met vertegenwoordigers van de 5 schoolbesturen. Het werkt onder leiding van de voorzitter, mevrouw Martine De Wispelaere (e-mail: martine.de.wispelaere@telenet.be).
De administratieve zetel van de scholengemeenschap ‘De Meander’ bevindt zich in de contactschool Wonderwijs in Kerkham 1 Destelbergen.

logo Wonderwijs.png
bottom of page