top of page
Wonderwijs Visie Website.jpg

Het wonder van onderwijs...
op zoek naar het wonderlijke. 

 

Elk kind heeft recht om zich te ontplooien en zijn of haar talenten te tonen of ernaar op zoek te gaan… 

Elk kind is een wonder om te mogen groeien, om wijzer te worden! 

We ervaren op school het wonder van het leren aanreiken en zien gebeuren. 

Wonderwijs staat voor: 

Wijs, leuk, uniek, samen, zorgzaam...leren wijs zijn, opgroeien in een waarden-volle omgeving, de leerlingen worden stap voor stap wonderlijk wijs. 

Visie wonderwijs.jpg

Aangezien een school een levende gemeenschap is, worden onze visie en pedagogisch project voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Daardoor kan het gebeuren dat in de loop van het schooljaar wijzigingen aan deze pagina worden aangebracht.

bottom of page